GDPR/Cookies

GDPR/Cookies

Här nedan finner du information om Workhands användning av informationskapslar, s.k. cookies. Genom att gå in och hämta information och/eller använda tjänster på vår webbplats, workhand.no, godkänner du samtidigt att vi placerar informationskapslar i din webbläsare (i och med att de flesta webbläsare via webbläsarens inställningar automatiskt accepterar cookies). Om du inte accepterar vår användning av cookies, kan du gå in och annullera ditt samtycke till detta genom att ändra inställningarna gällande cookies i din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att detta kan medföra att våra tjänster inte fungerar optimalt.

1.1         PERSONSKYDD – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) HOS WORKHAND

I samband med införandet 2018 av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), har Workhand AS ändrat verksamhetens egna rutiner för uppföljning av personskydd i enlighet med det nya regelverket. 

1.1.1         PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGENS SYFTE

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra våra förpliktelser enligt avtal med våra kunder och leverantörer.

Vi använder även personuppgifter för att kunna ge dig information, erbjudande och service i samband med ditt köp hos oss via e-post, telefon, SMS och postutskick.

1.1.2         ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

VD Jan-Olav Stokke är å Workhand AS vägnar ansvarig för Workhands personuppgiftsbehandling.

1.2         PERSONUPPGIFTER SOM SPARAS

Vi sparar följande personuppgifter om våra kunder och leverantörer:
Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell yrkestitel.
Vi sparar även sälj- och köphistorik, dvs. tidigare utförda och annullerade beställningar som underlag för vår bokföring.

1.2.1         PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGENS GRUNDVAL

Information om namn, telefon, e-postadress används för att uppfylla förpliktelser enligt avtal. Grundval för denna personuppgiftsbehandling är dataskyddsförordningens artikel Art 6 (b). Personuppgifterna används även för att ge våra kunder information, erbjudande och service i samband med köp via e-post och telefon.

Om du som kund inte vill motta marknadsföringsinformation från oss, måste du kontakta oss via e-post: post@workhand.no

1.2.2         INHÄMTNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi sparar de personuppgifter som du som kund/leverantör har gett våra anställda i samband med försäljning/köp.

1.2.3         VIDAREBEFORDRAN AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

För att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal vidarebefordras nödvändiga upplysningar till vår logistikpartner Bring.

Vi kommer inte att dela, överföra eller på annat sätt vidarebefordra personuppgifter till andra, såvida vi inte är förpliktade juridiskt att så göra. Om personuppgifter vidarebefordras till tredje part på grund av organisatoriska ändringar hos Workhand AS, kommer information om sådan vidarebefordran att ges.

1.2.4         RADERING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som vi har mottagit i samband med köp/försäljning sparas i vårt kontaktregister så länge som kundförhållandet/leverantörsförhållande är aktivt. Om ett kundförhållande/leverantörsförhållande avslutas, kommer tillhörande personuppgifter i vårt kontaktregister att raderas.

De uppgifter som vi enligt bokföringslagen är förpliktade att spara kommer att sparas i upp till 5 år, i enlighet med krav i gällande lagstiftning.

1.2.5         DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och gällande föreskrifter. Vi vill göra dig som kund/leverantör uppmärksam på att du kan kräva att få insyn i de personuppgifter som avser egen personal samt kräva rättelse eller radering av personuppgifter.

Man har även rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen i det fall man anser att personuppgiftsbehandlingen strider mot gällande lagstiftning.

1.2.6         INFORMATIONSSÄKERHET

Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt genom både fysisk och virtuell åtkomst- och tillgångskontroll.

1.2.7         KONTAKTINFORMATION

Frågor gällande vilka uppgifter som har registrerats, rättats och raderats, kan skickas skriftligen till: post@workhand.no 

1.3.1         WORKHAND ANVÄNDER FÖLJANDE COOKIES:1.3.1         GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics är en webbanalystjänst som levereras av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att analysera på vilket sätt användare använder webbplatsen. Den information som genereras av en sådan cookie genom användning av den aktuella webbplatsen, inklusive din IP-adress, skickas till Google och sparas på servrar i USA. Google använder denna information i syfte att analysera och utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för ägaren av webbplatsen samt för att erbjuda andra tjänster gällande aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet.

Google kan även överföra denna information till tredje part om så krävs enligt lagstiftning eller i de fall där tredje part behandlar information å Goggles vägnar. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan information som Google har.

Workhand använder webbanalysverktyget Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats workhand.no. Vi får information om vilka webbsidor som är de mest besökta, varifrån användarna kommer, på vilka tidpunkter webbplatsen oftast besöks osv. Denna information använder vi i syfte att förbättra och optimera vår webbplats.